maszyny do szycia

Jak bezpiecznie obsługiwać maszynę szwalniczą?

Współczesne maszyny do szycia są projektowane z uwzględnieniem norm unijnych i zasad bezpieczeństwa. Niemniej, każdy krawiec powinien przestrzegać w swojej pracy przepisów BHP. Zasady prawidłowego postępowania z urządzeniami i akcesoriami szwalniczymi dotyczą zarówno używanych maszyn szwalniczych jak i nowych. Sprawdźmy, na co należy zwrócić szczególną uwagę podczas obsługi maszyn do szycia oraz jakie są ogólne zasady pracy w pracowni krawieckiej.

 

Podstawowe zasady BHP dla pracowni krawieckiej

Przede wszystkim wszyscy pracownicy szwalni powinni dbać o porządek i prawidłową eksploatację urządzeń. Wszelkie usterki należy natychmiastowo zgłaszać przełożonym. Zabronione jest wkładanie do ust takich przedmiotów, jak szpilki czy igły w celu ochrony przed zadławieniem. Kobiety powinny mieć spięte włosy i zrezygnować z ozdób na rękach oraz szyi. Obok troski o porządek w pracowni, należy także zachowywać właściwą higienę osobistą – dotyczy to zwłaszcza czystości rąk podczas kontaktu z tkaninami. Strój roboczy nie powinien krępować ruchów. Pracownia krawiecka powinna być wyposażona w apteczkę pierwszej pomocy, gaśnicę oraz sprawnie działające i regularnie konserwowane systemy wentylacji i klimatyzacji. Bardzo istotne jest prawidłowe oświetlenie, zwłaszcza przy pracach ręcznych. Zwróćmy uwagę na zabezpieczenie kabli i uziemienie gniazdek. Pamiętajmy, że na stanowisku pracy nie należy spożywać posiłków ani palić wyrobów tytoniowych.

 

Zasady bezpiecznej obsługi maszyny szwalniczej

  • Maszynę szwalniczą może obsługiwać tylko osoba, posiadające stosowne uprawnienia zawodowe i przeszkolenie.
  • Przed rozpoczęciem pracy należy sprawdzić stan techniczny maszyny, a zwłaszcza mechanizm głowicy, igielnicy, chwytacza, podciągacza nici i transportera.
  • Nie wolno pracować na uszkodzonej maszynie szwalniczej. Urządzenie prawidłowo przystosowane do pracy powinno być w pełni sprawne i wyposażone w osłony ochronne, a w przypadku maszyn przemysłowych w płytkę z pleksi.
  • Przed każdym zleceniem należy prawidłowo określić i ustawić nacisk stoki, napięcie nici, długość i kierunek ściegu, położenie igielnicy. Szycie rozpoczynamy, gdy materiał ułożony jest pod stopką, a podciągacz jest w górnym położeniu.
  • Nie pociągamy za zszywane warstwy materiału i nie obracamy koła napędowego w przeciwnym kierunku.
  • Maszyny szwalnicze należy regularnie konserwować poprzez oliwienie części.
  • Zmiany w ustawieniach oraz wymianę części należy dokonywać, kiedy maszyna szwalnicza jest w spoczynku.
  • Nie używamy maszyny szwalniczej, gdy oświetlenie jest zbyt słabe.
  • Po skończonej pracy należy wyłączyć maszynę, odłączyć ją od zasilania, a następnie wyczyścić oraz zabezpieczyć przed niepożądanym użytkowaniem.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *